Nyligen avslutades Nordic Osteopathic Congress (NOC), som är en årlig kongress för de nordiska förbunden och dess medlemmar. Oscar närvarade på kongressen i egenskap av vice ordförande för Svenska Osteopatförbundet (SOF), tillsammans med ordförande Emmelie H och kassör Olga V.

Helgen bjöd på intressanta föreläsningar, knytande av kontakter inom Norden, samt inspiration och utveckling knutet till temat ”Osteopatins framtid”. Vi tror att det blir en ljus sådan!